преглед

на търг

9700-4167

Търг 9700-4167 - ДГС Шумен

Обект No. 9-13-2020

Дата на публикуване: 17.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 30.75, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32.31

Общо: 63.06м³

Начална цена: 5821.35 лв.

Стъпка: 58 лв.

Гаранция: 291 лв.

Първа дата: 06.08.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.07.2020

Документация за провеждане на търг

17.07.2020

Проекто-договор

17.07.2020

Протокол от проведен търг

06.08.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.07.2020

Допълнителен документ

17.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.08.2020