преглед

на търг

9850-4163

Търг 9850-4163 - ДГС Преслав

Обект No. 6-11-2020

Дата на публикуване: 08.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, дб

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 23м³

Начална цена: 2010.00 лв.

Стъпка: 20 лв.

Гаранция: 100 лв.

Първа дата: 29.07.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.07.2020

Документация за провеждане на търг

08.07.2020

Проекто-договор

08.07.2020

Протокол от проведен търг

30.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2020