преглед

на търг

9850-4161

Търг 9850-4161 - ДГС Преслав

Обект No. 6-9-2020

Дата на публикуване: 08.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50м³

Начална цена: 3590.00 лв.

Стъпка: 36 лв.

Гаранция: 179 лв.

Първа дата: 29.07.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.07.2020

Документация за провеждане на търг

08.07.2020

Проекто-договор

08.07.2020

Протокол от проведен търг

30.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2020