преглед

на търг

9850-4160

Търг 9850-4160 - ДГС Преслав

Обект No. 6-8-2020

Дата на публикуване: 08.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, яс, лп

Дървесина (м³): Едра: 309, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 309м³

Начална цена: 24205.00 лв.

Стъпка: 242 лв.

Гаранция: 1210 лв.

Първа дата: 29.07.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.07.2020

Документация за провеждане на търг

08.07.2020

Проекто-договор

08.07.2020

Протокол от проведен търг

30.07.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2020