преглед

на търг

9700-4157

Търг 9700-4157 - ДГС Шумен

Обект No. 9-11-2020

Дата на публикуване: 07.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 882, ОЗМ: 14

Общо: 896м³

Начална цена: 27020.00 лв.

Стъпка: 270 лв.

Гаранция: 1351 лв.

Първа дата: 24.07.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2020

Документация за провеждане на търг

07.07.2020

Проекто-договор

07.07.2020

Протокол от проведен търг

24.07.2020

Договор

04.08.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2020

Допълнителен документ

07.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.07.2020