преглед

на търг

7800-4150

Търг 7800-4150 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-8-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб

Дървесина (м³): Едра: 57.45, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 57.45м³

Начална цена: 5974.80 лв.

Стъпка: 60 лв.

Гаранция: 298 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

08.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2020