преглед

на търг

9300-4149

Търг 9300-4149 - ДГС Добрич

Обект No. 14-7-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 69, Средна: 109, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 227, ОЗМ: 0

Общо: 415м³

Начална цена: 34606.00 лв.

Стъпка: 346 лв.

Гаранция: 1730 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020