преглед

на търг

9300-4147

Търг 9300-4147 - ДГС Добрич

Обект No. 14-5-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 163, Средна: 109, Дребна: 40

Дърва (м³): За огрев: 784, ОЗМ: 0

Общо: 1096м³

Начална цена: 83953.00 лв.

Стъпка: 840 лв.

Гаранция: 4198 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Договор

14.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020