преглед

на търг

9300-4146

Търг 9300-4146 - ДГС Добрич

Обект No. 14-4-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 185, Средна: 169, Дребна: 65

Дърва (м³): За огрев: 214, ОЗМ: 0

Общо: 633м³

Начална цена: 44646.00 лв.

Стъпка: 446 лв.

Гаранция: 2232 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Договор

21.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020