преглед

на търг

9300-4145

Търг 9300-4145 - ДГС Добрич

Обект No. 14-3-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 193, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 312, ОЗМ: 0

Общо: 621м³

Начална цена: 48812.00 лв.

Стъпка: 488 лв.

Гаранция: 2441 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020