преглед

на търг

9300-4144

Търг 9300-4144 - ДГС Добрич

Обект No. 14-2-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 244, Средна: 17, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 124, ОЗМ: 0

Общо: 388м³

Начална цена: 32284.00 лв.

Стъпка: 323 лв.

Гаранция: 1614 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020