преглед

на търг

9700-4141

Търг 9700-4141 - ДГС Шумен

Обект No. 9-10-2020

Дата на публикуване: 03.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, чдб, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 287, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 41

Общо: 328м³

Начална цена: 23325.00 лв.

Стъпка: 233 лв.

Гаранция: 1166 лв.

Първа дата: 24.06.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.06.2020

Документация за провеждане на търг

03.06.2020

Проекто-договор

03.06.2020

Протокол от проведен търг

24.06.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.06.2020

Допълнителен документ

03.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.06.2020