преглед

на търг

9850-4140

Търг 9850-4140 - ДГС Преслав

Обект No. 6-6-2020

Дата на публикуване: 02.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 355, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 446, ОЗМ: 0

Общо: 824м³

Начална цена: 34209.00 лв.

Стъпка: 342 лв.

Гаранция: 1710 лв.

Първа дата: 19.06.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.06.2020

Документация за провеждане на търг

02.06.2020

Проекто-договор

02.06.2020

Протокол от проведен търг

23.06.2020

Договор

09.09.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.06.2020