преглед

на търг

9870-4133

Търг 9870-4133 - ДГС Върбица

Обект No. 7-4-2020

Дата на публикуване: 23.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: дб

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 45

Общо: 45м³

Начална цена: 4725.00 лв.

Стъпка: 47 лв.

Гаранция: 236 лв.

Първа дата: 13.05.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.04.2020

Документация за провеждане на търг

23.04.2020

Проекто-договор

23.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.04.2020

Допълнителен документ

23.04.2020

Допълнителен документ

04.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.05.2020