преглед

на търг

9870-4132

Търг 9870-4132 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2020

Дата на публикуване: 23.04.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: дб

Дървесина (м³): Едра: 53.36, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 53.36м³

Начална цена: 8099.40 лв.

Стъпка: 81 лв.

Гаранция: 405 лв.

Първа дата: 13.05.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.04.2020

Документация за провеждане на търг

23.04.2020

Проекто-договор

23.04.2020

Протокол от проведен търг

13.05.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.04.2020

Допълнителен документ

23.04.2020

Допълнителен документ

04.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.05.2020