преглед

на търг

7700-4064

Търг 7700-4064 - ДГС Търговище

Обект No. 16-12-2020

Дата на публикуване: 28.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 125, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 125м³

Начална цена: 10185.00 лв.

Стъпка: 101 лв.

Гаранция: 509 лв.

Първа дата: 18.03.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2020

Документация за провеждане на търг

28.02.2020

Проекто-договор

28.02.2020

Протокол от проведен търг

18.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2020