преглед

на търг

7700-4063

Търг 7700-4063 - ДГС Търговище

Обект No. 16-11-2020

Дата на публикуване: 28.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 364, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 364м³

Начална цена: 29210.00 лв.

Стъпка: 292 лв.

Гаранция: 1460 лв.

Първа дата: 18.03.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2020

Документация за провеждане на търг

28.02.2020

Проекто-договор

28.02.2020

Протокол от проведен търг

18.03.2020

Договор

14.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.03.2020