преглед

на търг

7700-4062

Търг 7700-4062 - ДГС Търговище

Обект No. 16-10-2020

Дата на публикуване: 06.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, цр, гбр, лп, мжд, ак, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 398, Средна: 99, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 755, ОЗМ: 0

Общо: 1259м³

Начална цена: 102283.00 лв.

Стъпка: 1022 лв.

Гаранция: 5114 лв.

Първа дата: 26.02.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.02.2020

Документация за провеждане на търг

06.02.2020

Проекто-договор

06.02.2020

Протокол от проведен търг

26.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.02.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.02.2020