преглед

на търг

7700-4061

Търг 7700-4061 - ДГС Търговище

Обект No. 16-9-2020

Дата на публикуване: 06.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, здгл, бк, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 496, Средна: 78, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 465, ОЗМ: 0

Общо: 1040м³

Начална цена: 84314.00 лв.

Стъпка: 843 лв.

Гаранция: 4215 лв.

Първа дата: 26.02.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.02.2020

Документация за провеждане на търг

06.02.2020

Проекто-договор

06.02.2020

Протокол от проведен търг

26.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.02.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.02.2020