преглед

на търг

7700-4059

Търг 7700-4059 - ДГС Търговище

Обект No. 16-7-2020

Дата на публикуване: 06.02.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, гбр, лп, мжд, ак, пкл

Дървесина (м³): Едра: 503, Средна: 102, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 601, ОЗМ: 0

Общо: 1212м³

Начална цена: 99765.00 лв.

Стъпка: 997 лв.

Гаранция: 4988 лв.

Първа дата: 26.02.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.02.2020

Документация за провеждане на търг

06.02.2020

Проекто-договор

06.02.2020

Протокол от проведен търг

26.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.02.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.02.2020