преглед

на търг

9900-4054

Търг 9900-4054 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-2-2020

Дата на публикуване: 27.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, чб, лп

Дървесина (м³): Едра: 74, Средна: 97, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 202, ОЗМ: 0

Общо: 375м³

Начална цена: 15689.00 лв.

Стъпка: 157 лв.

Гаранция: 784 лв.

Първа дата: 14.02.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.01.2020

Документация за провеждане на търг

27.01.2020

Проекто-договор

27.01.2020

Протокол от проведен търг

17.02.2020

Договор

02.03.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.01.2020

Допълнителен документ

27.01.2020

Допълнителен документ

27.01.2020

Допълнителен документ

27.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.02.2020