преглед

на търг

9700-4045

Търг 9700-4045 - ДГС Шумен

Обект No. 9-4-2020

Дата на публикуване: 21.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 66, Средна: 62, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 1028, ОЗМ: 54

Общо: 1214м³

Начална цена: 75945.00 лв.

Стъпка: 759 лв.

Гаранция: 3797 лв.

Първа дата: 12.02.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.01.2020

Документация за провеждане на търг

21.01.2020

Проекто-договор

21.01.2020

Протокол от проведен търг

12.02.2020

Договор

26.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Допълнителен документ

21.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.02.2020