преглед

на търг

7900-4041

Търг 7900-4041 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-3-2020

Дата на публикуване: 10.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп, брз, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 845, Средна: 943, Дребна: 82

Дърва (м³): За огрев: 3273, ОЗМ: 0

Общо: 5143м³

Начална цена: 304900.00 лв.

Стъпка: 3049 лв.

Гаранция: 15245 лв.

Първа дата: 30.01.2020, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2020

Документация за провеждане на търг

10.01.2020

Проекто-договор

10.01.2020

Протокол от проведен търг

31.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.01.2020