преглед

на търг

9500-4040

Търг 9500-4040 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-9-2020

Дата на публикуване: 10.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, мврб, глд, кр, мх, чрн, шс

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 116, Дребна: 78

Дърва (м³): За огрев: 745, ОЗМ: 0

Общо: 999м³

Начална цена: 56421.00 лв.

Стъпка: 564 лв.

Гаранция: 2821 лв.

Първа дата: 29.01.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2020

Документация за провеждане на търг

10.01.2020

Проекто-договор

10.01.2020

Протокол от проведен търг

30.01.2020

Договор

09.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2020