преглед

на търг

9500-4039

Търг 9500-4039 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-8-2020

Дата на публикуване: 10.01.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, глд, кп, мх

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 116, Дребна: 79

Дърва (м³): За огрев: 719, ОЗМ: 0

Общо: 955м³

Начална цена: 51955.00 лв.

Стъпка: 519 лв.

Гаранция: 2597 лв.

Първа дата: 29.01.2020, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.01.2020

Документация за провеждане на търг

10.01.2020

Проекто-договор

10.01.2020

Протокол от проведен търг

30.01.2020

Договор

09.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Допълнителен документ

10.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.01.2020