преглед

на търг

9870-4034

Търг 9870-4034 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2020

Дата на публикуване: 13.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 454, Средна: 13, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 523, ОЗМ: 593

Общо: 1583м³

Начална цена: 126228.00 лв.

Стъпка: 1263 лв.

Гаранция: 6311 лв.

Първа дата: 08.01.2020, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2019

Документация за провеждане на търг

13.12.2019

Проекто-договор

13.12.2019

Протокол от проведен търг

10.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2019

Допълнителен документ

13.12.2019

Допълнителен документ

13.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2020