преглед

на търг

7700-4033

Търг 7700-4033 - ДГС Търговище

Обект No. 16-5-2020

Дата на публикуване: 10.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, гбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 465, Средна: 1801, Дребна: 130

Дърва (м³): За огрев: 1351, ОЗМ: 0

Общо: 3747м³

Начална цена: 139885.65 лв.

Стъпка: 1399 лв.

Гаранция: 6994 лв.

Първа дата: 08.01.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2019

Документация за провеждане на търг

10.12.2019

Проекто-договор

10.12.2019

Протокол от проведен търг

10.01.2020

Договор

06.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2019

Допълнителен документ

10.12.2019

Допълнителен документ

10.12.2019

Допълнителен документ

10.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2020