преглед

на търг

7700-4031

Търг 7700-4031 - ДГС Търговище

Обект No. 16-3-2020

Дата на публикуване: 10.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, гбр, мжд, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 163, Средна: 716, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 1634, ОЗМ: 0

Общо: 2556м³

Начална цена: 107196.30 лв.

Стъпка: 1072 лв.

Гаранция: 5359 лв.

Първа дата: 08.01.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2019

Документация за провеждане на търг

10.12.2019

Проекто-договор

10.12.2019

Протокол от проведен търг

10.01.2020

Договор

06.02.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2019

Допълнителен документ

10.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2020