преглед

на търг

7700-4029

Търг 7700-4029 - ДГС Търговище

Обект No. 16-1-2020

Дата на публикуване: 10.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, здб, цр, гбр, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 81, Средна: 136, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 780, ОЗМ: 0

Общо: 1004м³

Начална цена: 59513.95 лв.

Стъпка: 596 лв.

Гаранция: 2975 лв.

Първа дата: 08.01.2020, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2019

Документация за провеждане на търг

10.12.2019

Проекто-договор

10.12.2019

Протокол от проведен търг

10.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2019

Допълнителен документ

10.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2020