преглед

на търг

9751-4019

Търг 9751-4019 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-8-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, бл, цр, гбр, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 394, Дребна: 37

Дърва (м³): За огрев: 856, ОЗМ: 67

Общо: 1434м³

Начална цена: 77002.00 лв.

Стъпка: 770 лв.

Гаранция: 3850 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2020