преглед

на търг

9751-4017

Търг 9751-4017 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-6-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, цр, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 76, Средна: 190, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 993, ОЗМ: 172

Общо: 1462м³

Начална цена: 76839.00 лв.

Стъпка: 768 лв.

Гаранция: 3842 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

13.01.2020

Договор

28.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2020