преглед

на търг

7900-4011

Търг 7900-4011 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-2-2020

Дата на публикуване: 03.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, яс, трп, брз, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 1262, Средна: 819, Дребна: 114

Дърва (м³): За огрев: 2978, ОЗМ: 0

Общо: 5173м³

Начална цена: 317977.00 лв.

Стъпка: 3180 лв.

Гаранция: 15898 лв.

Първа дата: 20.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2019

Документация за провеждане на търг

03.12.2019

Проекто-договор

03.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Договор

17.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019