преглед

на търг

7900-4010

Търг 7900-4010 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-1-2020

Дата на публикуване: 03.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп, брз, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 845, Средна: 943, Дребна: 82

Дърва (м³): За огрев: 3273, ОЗМ: 0

Общо: 5143м³

Начална цена: 304900.00 лв.

Стъпка: 3049 лв.

Гаранция: 15245 лв.

Първа дата: 20.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2019

Документация за провеждане на търг

03.12.2019

Проекто-договор

03.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.12.2019