преглед

на търг

9170-4009

Търг 9170-4009 - ДГС Суворово

Обект No. 12-1-2020

Дата на публикуване: 03.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, цр, яс, лп

Дървесина (м³): Едра: 17, Средна: 57, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 287, ОЗМ: 0

Общо: 385м³

Начална цена: 17296.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 865 лв.

Първа дата: 20.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2019

Документация за провеждане на търг

03.12.2019

Проекто-договор

03.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Допълнителен документ

03.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019