преглед

на търг

7800-4008

Търг 7800-4008 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-7-2020

Дата на публикуване: 02.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр, гбр, яс, мжд, едлп

Дървесина (м³): Едра: 655, Средна: 733, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 3650, ОЗМ: 155

Общо: 5195м³

Начална цена: 235756.00 лв.

Стъпка: 2357 лв.

Гаранция: 11787 лв.

Първа дата: 19.12.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2019

Документация за провеждане на търг

02.12.2019

Проекто-договор

02.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019