преглед

на търг

7800-4005

Търг 7800-4005 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-4-2020

Дата на публикуване: 02.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, цр, гбр, лп, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 184, Средна: 507, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 1856, ОЗМ: 80

Общо: 2647м³

Начална цена: 130236.00 лв.

Стъпка: 1302 лв.

Гаранция: 6511 лв.

Първа дата: 19.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2019

Документация за провеждане на търг

02.12.2019

Проекто-договор

02.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019