преглед

на търг

7800-4004

Търг 7800-4004 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-3-2020

Дата на публикуване: 02.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, здб, цр, гбр, яс, лп, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 205, Средна: 412, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 1703, ОЗМ: 255

Общо: 2597м³

Начална цена: 118095.00 лв.

Стъпка: 1180 лв.

Гаранция: 5904 лв.

Първа дата: 19.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2019

Документация за провеждане на търг

02.12.2019

Проекто-договор

02.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019