преглед

на търг

7800-4003

Търг 7800-4003 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2020

Дата на публикуване: 02.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, цр, гбр, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 334, Средна: 627, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 1418, ОЗМ: 158

Общо: 2564м³

Начална цена: 122229.00 лв.

Стъпка: 1222 лв.

Гаранция: 6111 лв.

Първа дата: 19.12.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2019

Документация за провеждане на търг

02.12.2019

Проекто-договор

02.12.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019