преглед

на търг

9500-4001

Търг 9500-4001 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-6-2020

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, глд, мх

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 134, Дребна: 77

Дърва (м³): За огрев: 747, ОЗМ: 0

Общо: 1003м³

Начална цена: 56043.00 лв.

Стъпка: 560 лв.

Гаранция: 2802 лв.

Първа дата: 18.12.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Договор

09.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.01.2020