преглед

на търг

9500-4000

Търг 9500-4000 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-5-2020

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, дрш, глд

Дървесина (м³): Едра: 60, Средна: 116, Дребна: 78

Дърва (м³): За огрев: 745, ОЗМ: 0

Общо: 999м³

Начална цена: 56421.00 лв.

Стъпка: 564 лв.

Гаранция: 2821 лв.

Първа дата: 18.12.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019