преглед

на търг

9500-3999

Търг 9500-3999 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-4-2020

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, дрш, глд

Дървесина (м³): Едра: 67, Средна: 238, Дребна: 157

Дърва (м³): За огрев: 1544, ОЗМ: 0

Общо: 2006м³

Начална цена: 108982.00 лв.

Стъпка: 1090 лв.

Гаранция: 5449 лв.

Първа дата: 18.12.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Договор

09.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.01.2020