преглед

на търг

9500-3998

Търг 9500-3998 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-3-2020

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, дрш, глд

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 116, Дребна: 79

Дърва (м³): За огрев: 719, ОЗМ: 0

Общо: 955м³

Начална цена: 51955.00 лв.

Стъпка: 519 лв.

Гаранция: 2597 лв.

Първа дата: 18.12.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019