преглед

на търг

9500-3997

Търг 9500-3997 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-2-2020

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, дрш, глд, пляс

Дървесина (м³): Едра: 112, Средна: 237, Дребна: 141

Дърва (м³): За огрев: 1521, ОЗМ: 0

Общо: 2011м³

Начална цена: 111762.00 лв.

Стъпка: 1117 лв.

Гаранция: 5588 лв.

Първа дата: 18.12.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Договор

09.04.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

08.01.2020