преглед

на търг

9500-3996

Търг 9500-3996 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-1-2020

Дата на публикуване: 29.11.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, глд, мх, амяс

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 43, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 417, ОЗМ: 0

Общо: 528м³

Начална цена: 32419.00 лв.

Стъпка: 324 лв.

Гаранция: 1621 лв.

Първа дата: 18.12.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.11.2019

Документация за провеждане на търг

29.11.2019

Проекто-договор

29.11.2019

Протокол от проведен търг

20.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.11.2019

Допълнителен документ

29.11.2019

Допълнителен документ

29.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2019