преглед

на търг

9700-3844

Търг 9700-3844 - ДГС Шумен

Обект No. 9-21-2019

Дата на публикуване: 26.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 30.61, Средна: 60.62, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 91.23м³

Начална цена: 8510.00 лв.

Стъпка: 255 лв.

Гаранция: 425 лв.

Първа дата: 17.04.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.03.2019

Документация за провеждане на търг

26.03.2019

Проекто-договор

26.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Договор

25.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.03.2019

Допълнителен документ

26.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019