преглед

на търг

9870-3812

Търг 9870-3812 - ДГС Върбица

Обект No. 7-8-2019

Дата на публикуване: 12.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 111.57, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 111.57м³

Начална цена: 11807.48 лв.

Стъпка: 236 лв.

Гаранция: 472 лв.

Първа дата: 03.04.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

12.03.2019

Документация за провеждане на търг

12.03.2019

Проекто-договор

12.03.2019

Протокол от проведен търг

08.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.04.2019