преглед

на търг

9870-3807

Търг 9870-3807 - ДГС Върбица

Обект No. 7-7-2019

Дата на публикуване: 08.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 103.17, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 103.17м³

Начална цена: 10032.55 лв.

Стъпка: 201 лв.

Гаранция: 402 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.03.2019

Документация за провеждане на търг

08.03.2019

Проекто-договор

08.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.03.2019

Допълнителен документ

08.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019