преглед

на търг

9700-3801

Търг 9700-3801 - ДГС Шумен

Обект No. 9-16-2019

Дата на публикуване: 07.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 99, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 266.75, ОЗМ: 0

Общо: 365.75м³

Начална цена: 32500.00 лв.

Стъпка: 975 лв.

Гаранция: 1625 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2019

Документация за провеждане на търг

07.03.2019

Проекто-договор

07.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Договор

25.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019