преглед

на търг

9700-3799

Търг 9700-3799 - ДГС Шумен

Обект No. 9-14-2019

Дата на публикуване: 07.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 108.26, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 133.76

Общо: 242.02м³

Начална цена: 19905.45 лв.

Стъпка: 597 лв.

Гаранция: 995 лв.

Първа дата: 27.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.03.2019

Документация за провеждане на търг

07.03.2019

Проекто-договор

07.03.2019

Протокол от проведен търг

02.04.2019

Договор

25.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.03.2019

Допълнителен документ

07.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.04.2019