преглед

на търг

9751-3784

Търг 9751-3784 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-8-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, ак, дрш, срлп

Дървесина (м³): Едра: 84, Средна: 54, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 1027, ОЗМ: 96

Общо: 1265м³

Начална цена: 54432.00 лв.

Стъпка: 544 лв.

Гаранция: 2718 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Договор

16.08.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019